Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 21.028

Ευχαριστούμε τους δεκάδες χιλιάδες εθελοντές που στήριξαν και φέτος την εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», όχι μόνο για το πρωτοφανές ρεκόρ συμμετοχών που σημείωσαν αλλά κυρίως γιατί μας έδωσαν, σε περιόδους γενικευμένης δυσθυμίας , έναν καλό λόγο για να χαμογελάμε και να αισιοδοξούμε. Αν και η τυπική διάρκεια της εκστρατείας έχει ολοκληρωθεί από τις 31 Μαΐου, το ενδιαφέρον του κόσμου γι ακόμη περισσότερους καθαρισμούς συνεχίζεται… «Όσοι πιστοί» επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την οργάνωσή μας.

 

Ολοκληρώθηκε η 16η Πανελλαδική Εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών, που συντόνισε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το διάστημα 1 έως 31 Μαΐου 2011, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, Δήμων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, επιχειρήσεων, πρωτοβουλιών πολιτών, ΜΚΟ και εθελοντών κάθε ηλικίας. Η εθελοντική προσφορά και δράση, όπως η εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» έχουν την «τιμητική» τους φέτος, καθώς το 2011 έχει ανακηρυχτεί Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Συνδυάζοντας τη φετινή συγκυρία με το περσινό Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας η εκστρατεία επιχείρησε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η φετινή εκστρατεία προσπάθησε να προωθήσει:

• Την πληροφόρηση σχετικά με το θεσμό των Προστατευόμενων Περιοχών και το (ευρωπαϊκό) Δίκτυο NATURA 2000

• Την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Προστατευόμενες Περιοχές.

• Τη συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας ενδυνάμωσης του διαύλου επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες των προστατευόμενων περιοχών.

• Την ανάδειξη καλών παραδειγμάτων και πρακτικών για την προστασία φυσικών περιοχών.

• Τη γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά την ανάγκη προστασίας του θεσμού των Προστατευόμενων Περιοχών και τα πολλαπλά οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης που μπορούν να προκύψουν για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

• Την κατάρριψη μύθων και προκαταλήψεων.

Για μια ακόμα χρονιά, η εκστρατεία είχε την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.). Μέσω της επεξεργασίας των καταγεγραμμένων δεδομένων των φύλλων καταγραφής απορριμμάτων και παρατήρησης φυσικών περιοχών, που έχουν ήδη αρχίσει να μας στέλνουν οι χιλιάδες των εθελοντών που συμμετείχαν στην εκστρατεία, θα συλλεχθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το είδος και τις πιθανές πηγές των απορριμμάτων.

 

Η εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2011 σε αριθμούς

Στην εκστρατεία «Καθαρίστε τη ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2011», που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1 έως 31 Μαΐου 2011, δήλωσαν συμμετοχή 285 φορείς από όλη την Ελλάδα (Εικ.1). Εξ αυτών, 102 ήταν Σχολεία, 69 Δήμοι, 10 Ξενοδοχεία και 7 άλλες Επιχειρήσεις, 5 Ιστιοπλοϊκοί και Καταδυτικοί φορείς, 1 Λιμεναρχείο, 12 ΜΚΟ, 33 άλλοι Σύλλογοι, 3 ατομικές συμμετοχές και 43 άλλοι φορείς. Στην προσπάθεια για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού στα θέματα των Προστατευόμενων Περιοχών, πήραν μέρος και 6 Φορείς Διαχείρισης, ο Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, ο Φ.Δ. Πάρκου Τρίτση, ο Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, ο Φ.Δ. Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, ο Φ.Δ. Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπων Μούστου και ο Φ.Δ. Υγροτόπων Αμβρακικού.

 

 

Το ενδιαφέρον του κόσμου στη φετινή εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 21.000 εθελοντές συμμετείχαν σε 263 καθαρισμούς, 236 φυσικών περιοχών (ακτών, βυθού, λιμνών, ποταμών, δασών κ.α.), σε 37 νομούς της Ελλάδας (Πιν.1). Από το σύνολο των φυσικών περιοχών που καθαρίστηκαν έως τώρα , 11 βρίσκονται εντός των ορίων Προστατευόμενων Περιοχών.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκίνησε την επεξεργασία των πρώτων «Φύλλων Καταγραφής Απορριμμάτων και Παρατήρησης Ακτών», που επεστράφησαν στο Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των καταγραφών των εθελοντών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι μαθητές γυμνασίου και δημοτικού, το πολυπληθέστερο υλικό που συναντάμε σε μια παραλία, είναι το πλαστικό.

Το είδος των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι κύριες πηγές ρύπανσης είναι:

1. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την αναψυχή (κουτάκια και μπουκάλια αναψυκτικών/ ποτών) και λαμβάνουν χώρα, τόσο στη στεριά (π.χ. λουόμενοι, επισκέπτες) όσο και στη θάλασσα (π.χ. ιστιοπλοΐα).

2. Οι αλιευτικές και άλλες σχετικές με τη ναυσιπλοΐα δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, προκειμένου να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να υιοθετήσουν συμπεριφορές, που δεν επιβαρύνουν το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, αλλά αντίθετα συμβάλλουν στην προστασία και διατήρησή του, και με τον τρόπο αυτό να αποτελέσουν μέρος της λύσης του προβλήματος.

Απαραίτητο συστατικό για την άμβλυνση του προβλήματος είναι:

• Η ενεργός συμμετοχή των Δήμων, με την εγκατάσταση κοινών κάδων απορριμμάτων, αλλά και ανακύκλωσης, οι οποίοι θα αδειάζονται τακτικά, με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον παράκτιο χώρο, αλλά και με τη γενικότερη μέριμνά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες και οι ακτές μας.

• Η ουσιαστική παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας, με τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.

Η συλλογή των «Φύλλων Καταγραφής Απορριμμάτων και Παρατήρησης Ακτών» συνεχίζεται, ενώ με την ολοκλήρωσή της θα ξεκινήσει η συνολική επεξεργασία των δεδομένων από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, του Τμήματος Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, και θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Πολιτιστικός Σύλλογος ΣκιάθουΠαραλία Δημαρχείου, Άνατολική Παραλία Βάρκιζας, Μεγάλο Καβούρι1ο Γυμνάσιο ΧολαργούAzure Diving CenterΔημοτικό σχολείο Γαυρίου ΆνδρουΔημοτικό Σχολείο Βρυτών2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου1ο Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης Δημοτικό Σχολείο ΓιαννιτσοχωρίουΔημοτικό Σχολείο Πόρου ΚεφαλονιάςΔημοτικό Σχολείο Αλλονήσου1ο Γυμνάσιο ΚαισαριανήςΔημοτικό Σχολείο ΊουΓυμνάσιο Νέας ΚαλλικράτειαςΔημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης4ο Δημοτικό Σχολείο ΑλεξανδρούποληςΔημοτικό Σχολείο Δωρίου Δημοτικό Σχολείο ΠοτίδαιαςΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Συκιάς5ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου12/Θ Δημοτικό Σχολείο Βάρδας4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. ΜουδανιώνΦ.Δ Κορώνειας Βόλβη Χαλκιδικής2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου4ο Δημοτικό Σχολείο ΑλεξανδρούποληςΔημοτικό Σχολείο ΔωρίουΓυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας3/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίας ΓαλήνηςΓυμνάσιο ΚολυμβαρίουΚΕΔΥ+ Λύκειο Ύδρας3ο Δημοτικό Σχολείο ΑφάντουΔημοτικό Σχολείο ΗρακλειάςΔημοτικό Σχολείο ΛεωνιδίουΦ.Δ Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας4ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φώκαιας2ο Δ.Σ Κιρκιζατών- 1/θ Νηπιαγωγείο Καλόβατου-2/θ Δ.Σ Ράχης-1/θ Νηπιαγωγείο Ράχης1ο ΕΠΑΛ Ρόδου29ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας29ο Νηπιαγωγείο ΒόλουΝηπιαγωγείο Νέα Γενιά ΖηρίδηΣχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ευόσμου2/θ Μειονοτικό Δημοτικό σχολείο Πόρπης11ο Δημοτικό Σχολείο ΒόλουΔημοτικό Σχολείο Χαλκουτσίου3/θ Δημοτικό Σχολείο ΚαλόβατουΝηπιαγωγείο ΦολέγανδρουΔημοτικό Σχολείο Χώρας ΦολέγανδρουΦ.Δ Λιμνοθάλασσας Μεσολλογίου-Ακαρνανικών ΟρέωνΓυμνάσιο Ύδρας2/θ Δ.Σ + Νηπιαγωγείο Κουφονησίων1ο Γυμνάσιο και Δ. Σ ΑλλονήσουΔημοτικό Σχολείο Κασσιόπης Γυμνάσιο-Λ.Τ Κάσου- Καταδυτικό Κέντρο ΚαρπάθουΔημοτικό Σχολείο Άφρας Κέρκυρας14ο Νηπιαγωγείο Χανίων25ο Δημοτικό Σχολείο ΒόλουΙΠΑΠ ΘΕΟΤΟΚΟΣΣταυρούλα ΚονταξήΜαράσλειο7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου6ο Δημοτικό Σχολείο ΚαλύμνουGrecotel Meli PalaceΔημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου ΆρταςAldemar Resorts3ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως ΚαλύμνουΔημοτικό Σχολείο ΦούρνωνΕλληνικό Σώμα Οδηγισμού Τ.Τ ΚαρλόβασουWe 4 all1ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος2ο Νηπιαγωγείο Κορισσίων-ΠεριβολίουENARMONION6/θέσιο Δ. Σ Ιουλίδας Κέας Δ.Σ Λυγιάς Λευκάδας11ο Δ.Σ ΚέρκυραςΔήμος Αγίου Βασιλείου+ 1ο Δ.Σ ΠλακιαςΔ.Σ Αγίου ΚωνσταντίνουΝηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου4ο Δ.Σ Ζακύνθου11ο Δ.Σ ΒόλουΔημοτικό Σχολείου ΚολυμβαρίουΔ.Σ Πανόρμου ΚαλύμνουΓυμνάσιο Πευκοχωρίου11ο Δ.Σ ΧανίωνΔ.Σ Νέας ΚαλλικράτειαςΔΟΜ- Ξενοδοχείο EdelweissΔ.Σ Αγίου Βασιλείου2ο Γυμνάσιο Ν. ΜουδανιώνInto the Blue- Boat RentalΔ.Σ Γαλατά Αιτωλ/νίαςΔ.Σ Κάσου-Νηπιαγωγείο ΦΡΥ κάσου- Νηπιαγωγείο Αγίας ΜαρίναςΔ.Σ Σερίφου1ο Γυμνάσιο Ελληνικού Ρήγας ΦεραίοςΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL4ο Δ.Σ Ερμούπολης ΣύρουΔ.Σ Τυροσαπουνακαϊκών17ο Δ.Σ ΑγρινίουΕκπαιδευτήρια ΠλάτωνΠειραματικό Δ.Σ ΦλώριναςΓυμνάσιο ΔροσιάςΓενικό Λύκειο ΚολυμβαρίουΔ.Σ Ροβίων ΕύβοιαςΕ.Ε.Ε.ΕΚ Νέας Ποτίδαιας1η Αγέλη Λυκοπούλων ΚρανιδίουΦ.Δ Καλαμά-Αχέροντα-ΚέρκυραςΕιδικό Δ.Σ Ικαρίας2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου12ο Δημοτικό Σχολείο ΚαλαμαριάςΔ.Σ Παγώνδας Σάμου3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων ΛάρισαςΦορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-ΛευκάδαςSun beach ResortΔ.Σ και Νηπιαγωγείο Γουριάς5ο Δημοτικό Σχολείο ΚαρδίτσαςΔήμος Θεσ/κης-Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων + Πρόγραμμα React6ο Δημοτικό Σχολείο ΜεσολογγίουΔημοτικό Σχολείο Χρυσομηλιάς3ο ολοήμερο Δ.Σ Αλίμου1ο Δ.Σ ΛαμίαςΦορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΚυκλάδωνΦορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΑίνουΔ.Σ Νέας ΑνατολήςΕιδικό Δ.Σ ΚορίνθουΔ.Σ Ψάρης Φοράδα Ηρακλείου2ο Δ.Σ Νέων ΜουδανιώνVODAFONEUnileverΔ.Σ ΒουλιαγμένηςΠολιτιστικός σύλλογος Αχλαδιωτών "Το Χρυσάμπελο"1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού5η Κοινότητα Προσκόπων ΛάρισαςAQUILA PORTO RETHYMNOΤμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής ΈρευναςVODAFONE1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μεγάρων3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων ΛάρισαςMINOA PALACE RESORTΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»M-STATΙδιωτικό Νηπιαγωγείο Εκ/ρια ΓιαννημάραΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ
Εθελοντές: 11.982
Φορείς: 155
Φυσικές περιοχές: 146
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 780121. This publication reflects only the author's view and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.